REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH
PUCHAR  WIEŻYCY – SLALOM. VI EDYCJA

 

ORGANIZATOR:

Pomorski Klub Sportowy

PARTNERZY 

Licencjonowana Szkoła Narciarska „MIXTURA”
Koszałkowo-Wieżyca Centrum Aktywnego Wypoczynku

1. CEL  ZAWODÓW

Celem zawodów jest promocja sportowego systemu szkolenia oraz aktywnego wypoczynku. 
Jest to też możliwość sprawdzianu umiejętności dla dzieci, zawodników klubów sportowych,
szkół i uczelni wyższych oraz amatorów narciarstwa.

2. MIEJSCE  I  TERMIN  ZAWODÓW

Zawody odbędą się 3 marca 2018 roku na stoku Ośrodka Narciarskiego „Koszałkowo” w
Wieżycy

3. UCZESTNICTWO

Zawody otwarte. Obowiązkowy kask i gardy na kijki.

4. BIURO  ZAWODÓW

We wiacie grillowej „U Gosi” czynne w dniu zawodów w godzinach 8.00-9.15

5. ZGŁOSZENIA  WRAZ  Z  OPŁATĄ  STARTOWĄ

W dniu zawodów w godz. 8:00 - 09:15  bezpośrednio w biurze zawodów
           Opłata startowa wynosi:
- 40 zł – od osoby płatne przed zawodami
UWAGA: organizatorzy nie zapewniają karnetów na wyciągi

6. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i
zmianami wprowadzonymi przez organizatorów mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa
uczestników zawodów oraz widzów. Planowane są dwa przejazdy Slalomu, jednak w
 
przypadku złych warunków atmosferycznych lub dużej liczby uczestników (powyżej 100)
tylko jeden.

7. USTALENIE  WYNIKÓW

We wszystkich kategoriach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego czasu
przejazdu (suma pierwszego i drugiego) lub jednego przejazdu.

8. PODZIAŁ  NA  GRUPY

KOBIETY  Junior Ladies  2002 i młodsze, Senior Ladies 1973 - 2001, Master Ladies 1972 i
starsze
MĘŻCZYŹNI  Junior 2002 i młodsi, Senior 1973 - 2001, Master 1972 i starsi  

9. PROGRAM  ZAWODÓW 03.03.2018

08.00 - 09.15 – dodatkowe zapisy, przyjmowanie wpłat i wydawanie numerów startowych
09.20  –  odprawa techniczna i oglądanie trasy 
09.30  –  start zawodów w kolejności numerów startowych
11.00  –  zakończenie  zawodów
12.00  –  ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
UWAGA: Istnieje możliwość przesunięcia zawodów w czasie z przyczyn technicznych lub
odwołania zawodów z powodu warunków atmosferycznych

10. INTERPRETACJA  REGULAMINU 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Jury.

11. RYZYKO STARTU

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co
poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem do
rywalizacji. Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni od KL i NNW.

12. NAGRODY I DYPLOMY

Pierwsze miejsca kategoria OPEN – Puchary.
Pierwsza trójka we wszystkich kategoriach – medale
 Komitet Organizacyjny