Regulamin zawodów
REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH
PUCHAR  WIEŻYCY – GIGANT. IX EDYCJA
 
ORGANIZATOR:
Pomorski Klub Sportowy
PARTNERZY 
Licencjonowana Szkoła Narciarska „MIXTURA”
Koszałkowo-Wieżyca Centrum Aktywnego Wypoczynku
 
1. CEL  ZAWODÓW
Celem zawodów jest promocja sportowego systemu szkolenia oraz aktywnego
wypoczynku.  Jest to też możliwość sprawdzianu umiejętności dla dzieci,
zawodników klubów sportowych, szkół i uczelni wyższych oraz amatorów narciarstwa
i snowboardu.
2. MIEJSCE  I  TERMIN  ZAWODÓW
Zawody odbędą się 24 lutego 2018 roku na stoku Ośrodka Narciarskiego
„Koszałkowo” w Wieżycy
3. UCZESTNICTWO
Zawody otwarte. Obowiązkowy kask.
4. BIURO  ZAWODÓW
We wiacie grillowej „U Gosi” przy wyciągach BiC
5. ZGŁOSZENIA  WRAZ  Z  OPŁATĄ  STARTOWĄ
a) Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 lutego 2018 do godz. 24.00 pod
adresem mailowym: info@qbasport.pl
b) W dniu zawodów w godz. 8.15 – 9.45 bezpośrednio w biurze zawodów
           Opłata startowa wynosi:
- 40 zł – od osoby płacone przed zawodami

Zniżki rodzinne
- 35 zł – od osoby przy 2 osobach z jednej rodziny
- 30 zł – od osoby przy 3 osobach z jednej rodziny
- 25 zł – od osoby przy 4 osobach z jednej rodziny
UWAGA: organizatorzy nie zapewniają karnetów na wyciągi 
6. SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Narciarskim Regulaminem Sportowym i
zmianami wprowadzonymi przez organizatorów mającymi na celu poprawę
bezpieczeństwa uczestników zawodów oraz widzów. Planowane są dwa przejazdy
Slalomu giganta, jednak w przypadku złych warunków atmosferycznych lub dużej
liczby uczestników (powyżej 100) tylko jeden.
7. USTALENIE  WYNIKÓW
We wszystkich grupach zostanie ustalona kolejność miejsc według rzeczywistego
czasu (suma pierwszego i drugiego przejazdu) lub jednego przejazdu.
8. PODZIAŁ  NA  GRUPY  
NARTY
KOBIETY:  BABY 2010 i młodsze, KID 2009-2005, JUNIOR 2004-2000, SENIOR
1999-1983, MASTERS 1982-1969, WETERAN 1968 i starsze, OPEN
MĘŻCZYŹNI  BABY 2010 i młodsi, KID 2009-2005, JUNIOR 2004-2000, SENIOR
1999-1983, MASTERS 1982-1969, WETERAN 1968 i starsi, OPEN
SNOWBOARD 
KOBIETY: JUNIOR – 2004 i młodsze, SENIOR - 2003 i starsze,
MĘŻCZYŹNI: JUNIOR - 2004 i młodsi, SENIOR - 2003 i starsi
UWAGA: Jeżeli liczba uczestników zgłoszonych do którejkolwiek kategorii wiekowej
będzie mniejsza niż trzech zawodników zostaną oni dołączeni do najbliższej grupy
wiekowo młodszej lub starszej.
9. PROGRAM  ZAWODÓW 24.02.2018
8.15 – 9.45 dodatkowe zapisy, przyjmowanie wpłat i wydawanie numerów startowych
9.50  –  odprawa techniczna i oglądanie trasy 

10.00 – start zawodów w kolejności:
             BABY K, BABY M, KID K, KID M, JUNIOR K, JUNIOR M, SENIOR K,
SENIOR M, MASTERS K, MASTERS M, WETERAN K, WETERAN M,
       Snowboard: JUNIOR K, JUNIOR M, SENIOR K, SENIOR M
12.30  zakończenie  zawodów
13.45  ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
UWAGA: Istnieje możliwość przesunięcia zawodów w czasie z przyczyn
technicznych lub odwołania zawodów z powodu warunków atmosferycznych
10. INTERPRETACJA  REGULAMINU 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Jury.
11. RYZYKO STARTU
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność, co
poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym na deklaracji przed przystąpieniem
do rywalizacji. Wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni od KL i NNW.
12. NAGRODY I DYPLOMY
W poszczególnych kategoriach OPEN – Puchary.
 Pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach – medale, dyplomy, nagrody
rzeczowe
Komitet Organizacyjny