sitnusiowy system szkolenia

Kursy
SITNusiowe

Sitnusiowy System Szkolenia Narciarskiego skierowany jest dla dzieci w wieku 4 – 12 lat. Jest to pierwszy oficjalny Program Nauczania Narciarstwa Dzieci wydany przez Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa SITN-PZN. Nauka i doskonalenie prowadzone są na wszystkich poziomach umiejętności.

opis Szkolenia

Sitnusiowy System Szkolenia składa się z  ośmiu poziomów, uszeregowanych zgodnie z zasadą narastającej trudności. Są one oznaczone kolorami bezpośrednio nawiązującymi do narciarskiej i sportowej symboliki. Poziom pierwszy, najłatwiejszy, jest koloru białego – jak śnieg i stok, na którym dzieci stawiają swoje pierwsze kroki na nartach. Kolejne cztery są tożsame z  oznaczeniami trudności tras, na których mali narciarze nabywają, a  następnie podnoszą swoje umiejętności. Są to w kolejności: zielony, niebieski, czerwony i czarny. 

Trzy ostatnie, najwyższe, to kolory medalowe. Brąz, srebro i  złoto – to kruszce, po zdobyciu których jest się już narciarzem o najwyższych kwalifikacjach. Każdy z  poziomów składa się z  jednej głównej umiejętności, do opanowania której dążymy oraz innych, które naturalnie go uzupełniają. Każdy poziom zakończony jest testem sprawdzającym nabyte umiejętności. Po zaliczeniu wszystkich testowych zadań uczeń otrzymuje SITNUSIOWĄ ODZNAKĘ w kolorze zaliczonego poziomu. 

Dokonuje się również wpisu do SITNUSIOWEGO INDEKSU. W  przypadku gdy uczeń nie zaliczy któregoś z  testowych zadań, otrzymuje sitnusiową odznakę pocieszenia w kolorze poziomu i pozostaje nadal na tym samym poziomie. W indeksie instruktor zaznacza tylko zadania zaliczone.

Logo SITN

Odznaki do zdobycia

Szkolenie SITN dla dzieci- odznaka biała
Skręcamy pługiem
Szkolenia SITN odznaka zielona
Łączymy narty
Szkolenia SITN - odznaka niebieska
Ślizgamy się równolegle
Szkolenia SITN dla dzieci - odznaka czerwona
Zaczynamy ślizgać się na krawędziach
Szkolenia SITN - odznaka czarna
Robimy długie i szybkie skręty
Szkolenia SITN - odznaka brązowa
Jeździmy krótkimi skrętami
Szkolenia SITN - odznaka srebrna
Potrafimy wbijać kijki
Szkolenie SITN odznaka złota
Jeździmy sportowo

kontakt